Engaged Teams Leadership

Formación

PROGRAMA DE DESARROLLO DIRECTIVO (PDD)

Prácticas TEAL que fidelizan el talento y aseguran la implicación

La mayoría de empresas se encuentran en lucha constante intentando conseguir implicar a sus colaboradores. Todas buscan lo mismo y todas se plantean las mismas preguntas: “¿Qué tenemos que hacer para conseguir retener nuestros colaboradores? ¿Por qué la mayoría no están suficientemente implicados? ¿Por qué hay tanta diferencia tanto a nivel de implicación como de alineación con el plan estratégico entre los colaboradores de fábrica y el resto de la organización?”. Nos excusamos de mil maneras y damos la culpa a las propias personas. Hagamos lo que hagamos, la sensación general es de nadar a contracorriente.

Este es precisamente el punto clave, si tenemos que invertir energía constantemente para mantener la implicación de las personas de nuestra organización es que hay algo más que no hacemos bien. Porque no puede ser que el estado original sea de desmotivación y no es lógico estar forzando las personas y la organización de forma permanente. Es por eso que nace el programa Engaged Teams Leadership.

Queremos una organización donde las personas quieran estar trabajando en su lugar de trabajo, donde éstas persigan la excelencia y la productividad de forma voluntaria y donde el liderazgo sea una pieza clave 100% compatible con esta imagen.

 • Inicio 7 de mayo
 • Duración 13 sesiones
 • Precio 1.435€
 • Idioma Català
 • Metodologia Presencial

En el programa Engaged Teams Leadership veremos como la mayoría de sistemas de gestión (management) que practicamos en las empresas son, en mayor o menor grado, contrarios a la implicación. Y no sólo eso, tampoco sus
estructuras organizativas (arquitectura) están centradas en las personas, más bien están enfocadas a reforzar la separación de decisión y trabajo, fomentar la competitividad entre todas las personas y reforzar la desconfianza a través del uso de sistemas de control.

Esta formación trabaja el auto-conocimiento de líderes y colaboradores, los nuevos sistemas organizativos compatibles con la implicación, los tipos de líderes y mejora de sus habilidades y competencias y las mejores técnicas para la creación y mantenimiento de equipos de alto rendimiento.

El Engaged Teams Leadership le ayudará a transformar su organización y poder asegurar:

– La implicación y fidelidad de todos sus colaboradores.
– Máxima capacidad de respuesta y enfoque real a cliente.
– Máxima eficacia (enfoque en lo que es realmente importante) y eficiencia (productividad).
– Alineación de todos los colaboradores a los objetivos que persiga la empresa.
– Máximo desarrollo de la capacidad creativa y de mejora de los equipos.
– Mínima estructura de gestión.

El programa consta de 3 fases:

Fase 1: Formación.
Fase 2: Preparación y presentación de un proyecto de impacto en la organitzación y las personas.
Fase 3: Coaching personal.

DIRECCIÓN Y RESPONSABLE DE RRHH

GERENCIA / DIRECCIÓN GENERAL / PROPIEDAD

 • Inicio 13 de marzo
 • Duración 18 sesiones
 • Precio 1.950€
 • Idioma Català
 • Metodología Presencial

DIRECCIÓN DE OPERACIONES / RESPONSABLE DE FÁBRICA

MANAGERS DE EQUIPOS

El programa Engaged Teams Leadership té un total de 18 sessions:

Sessió 1 – Autoconeixement amb l’eina DISC
Professor: Irene Serrabassa
Data: 5 d’abril de 9h a 11:30h

L’eina DISC és un bon pilar per a l’autoconeixement, però sobretot per a la creació d’equips de treball. En aquesta sessió aprendrem a interpretar el nostre perfil i a valorar tot el potencial que tenim.

Sessió 2 – Estratègies per assegurar una comunicació eficaç dins l’empresa
Professor: Irene Serrabassa
Data: 5 d’abril de 11:30h a 14h

La falta de bona comunicació és un dels principals problemes que tenen les organitzacions a dia d’avui, tenint en compte que ni les tecnologies ni la falta de temps no ens estan ajudant a millorar les relacions humanes entre els col·laboradors. És per això que, en aquesta sessió, treballarem diferents eines de comunicació que seran de gran ajuda per augmentar la qualitat de les nostres relacions.

Sessió 3 – Cultura organitzacional
Professor: Sergi Mussons
Data: 12 d’abril de 9h a 11:30h

La cultura d’una organització és la base de sí mateixa, representa com som i treballem, és l’ADN de l’empresa. En aquesta sessió veurem com una cultura determinada pot marcar la diferència, sobretot perquè podem aconseguir reunir als millors sota la nostra bandera. Finalment compararem cultures adients amb cultures tòxiques i valorarem on treballem amb l’eina InTalent Organizations (R).

Sessió 4 – La implicació a l’empresa
Professor: Sergi Mussons
Data: 12 d’abril de 11:30h a 14h

Analitzarem com podem crear un entorn que afavoreixi la implicació de tots els que hi treballen. Un dels ingredients principals és l’estil de lideratge dels responsables i per l’impacte que té estudiarem l’estil més beneficiós per a la implicació: el lideratge de servei. Finalment, analitzarem els perfils dels assistents en tots aquests aspectes gràcies a l’eina InTalent ®.

Sessió 5 – Servant Leadership
Professor: Sergi Mussons
Data: 26 d’abril de 9h a 11:30h

L’estil de lideratge pot marcar la diferència en assegurar que l’entorn de treball és favorable a la implicació. Un lideratge clássic, intrusiu, d’ordenar als demés el que han de fer, destrueix tota possible implicació. En canvi, un lideratge basat en el servei a l’equip, el fomenta i l’afavoreix.

Sessió 6 – Creació d’equips d’alt rendiment
Professor: Sergi Mussons
Data: 26 d’abril de 11:30h a 14h

En la sisena sessió practicarem una de les metodologies més utilitzades per la creació i manteniment d’equips, la piràmide de les 5 fases de Lencioni: Respecte, Confiança, Comunicació, Compromís i Resultats.

Sessió 7 – Coaching 1 vs 1
Professor: Cris Bolivar
Data: 3 de maig de 9h a 11:30h

Per potenciar els nostres equips és important, primer, potenciar-nos a nosaltres mateixos. El coaching pot ser un art si ens fem les preguntes adequades. Ens obra el camí a la consciència de la transformació interna.

Sessió 8 – Coaching 1 vs Equip
Professor: Cris Bolivar
Data: 3 de maig de 11:30h a 14h

Després d’aprendre com crear i mantenir equips, també és important identificar correctament com els podem potenciar i ajudar, com a líders. Els conflictes, la presa de decisions, la gestió dels errors: tot allò que passi en el seu dia a dia, s’ha de poder gestionar des de l’acompanyament i la transformació.

Sessió 9 – Gestió del canvi
Professor: Irene Serrabassa
Data: 10 de maig de 9h a 11:30h

Un dels esculls principals que pateixen les empreses quan es vol implementar un canvi organitzatiu o qualsevol transformació que afecta a les persones és la resistència al canvi. Per això és important un mòdul com aquest, en el que veurem les millors estratègies per a minimitzar-la i per saber-la gestionar.

Sessió 10 – Intel·ligència emocional
Professor: Irene Serrabassa
Data: 10 de maig de 11:30h a 14h

Un dels components principals de tot líder o de tot integrant d’un equip és la seva intel·ligència emocional. En aquest mòdul aprendrem sistemes per a poder-la desenvolupar a través de la empatia i la gestió de les nostres emocions.

Sessió 11 – Arquitectura organitzativa TEAL
Professor: Sergi Mussons
Data: 17 de maig de 9h a 11:30h

Més enllà de la cultura de l’empresa trobem l’organigrama. Aquest representa com treballem i com distribuïm la responsabilitat. En aquest mòdul aprendrem que hi ha moltes alternatives més sanes a la clàssica piràmide que trobem a la majoria d’empreses: circulars, doble anell, dos nivells o en xarxa.

Sessió 12 – Sistemes de retribució per valor
Professor: Sergi Mussons
Data: 17 de maig de 11:30h a 14h

El punt dèbil de les estructures no piramidals sempre ha estat la retribució de les persones que hi treballen. És per això que, en aquesta sessió de l’Engaged Teams Leadership, veurem alternatives i sistemes més utilitzats i sempre basats en poder quantificar el valor que aporta cadascú a l’organització.

Sessió 13 – Gestió de l’estrès amb PNL
Professor: Carles Gallego
Data: 24 de maig de 9h a 11:30h

A través de diferents tècniques amb programació neurolínguística aprendrem com hem de gestionar l’estrès i minimitzar el seu impacte a la nostra salut. Aquests exercicis ens permetran reduir l’impacte que rebem de les situacions externes aconseguint així un millor equilibri amb la nostra ment.

Sessió 14 – Resolució de conflictes
Professor: Carles Gallego
Data: 24 de maig de 11:30h a 14h

Tenir eines per a poder resoldre conflictes dins l’organització, sobretot en entorns autogestionats (on no hi ha un responsable que decideix per tots) és clau per l’èxit del projecte. En aquest mòdul treballarem diferents sistemes i tècniques per a poder utilitzar en aquests moments delicats dels equips.

Sessió 15 – Gestió del temps
Professor: Carles Gallego
Data: 31 de maig de 9h a 11:30h

En aquest mòdul veurem com un enfoc a la eficàcia assegura l’eficiència de tota l’organització (i no al contrari). El 50% del temps de treball dels directius està centrat en el correu i les reunions. Aprèn a organitzar-te i a organitzar l’empresa per poder recuperar aquest 50% de temps del qual mai hem disposat.

Sessió 16 – Quick Response Manufacturing
Professor: Xavier Masó
Data: 31 de maig de 11:30h a 14h

El QRM és la millor metodologia per organitzar una àrea d’oficines, essent 100% compatible en la creació d’entorns favorables amb la implicació gràcies a les àrees de treball multidisciplinars autogestionades. Per aquest motiu tancaran el mòdul les cèl·lules QRM d’oficina (QROC) i la base matemàtica de la Dinàmica de Sistemes.

Sessió 17 – Gestió d’emocions
Professor: Lama Dorje Dondrup
Data: 7 de juny de 9h a 14h

Tenir eines per a poder resoldre conflictes dins l’organització, sobretot en entorns autogestionats (on no hi ha un responsable que decideix per tots) és clau per l’èxit del projecte. Així doncs, treballarem diferents sistemes i tècniques per a poder utilitzar en aquests moments delicats dels equips.

Sessió 18 – Presentació de projectes
Professor: Sergi Mussons i Irene Serrabassa
Data: 14 de juny de 9h a 12h

És en aquesta sessió on cada alumne proposa un pla de treball per la seva àrea de responsabilitat i el defensa davant de la Direcció de la seva empresa.

 • Inicio 13 de marzo
 • Duración 18 sesiones
 • Precio 1.950€
 • Idioma Català
 • Metodología Presencial

Coaching Personal

El programa Engaged Teams Leadership també vol comptar amb el coaching personal.

El Coaching parteix del principi fonamental que és impossible ensenyar res. Només es pot ajudar una persona a trobar la seva saviesa donant-li eines per descobrir i aprendre amb els seus propis mitjans.” Tal com diu la Federació Internacional de Coaching (ICF): “El Coaching professional consisteix en una relació professional continuada que ajuda a obtenir resultats extraordinaris en la vida, professió, empresa o negocis de les persones.“

Per poder desenvolupar equips i tenir un lideratge saludable, és imprescindible treballar-nos a nosaltres mateixos. El camí de la transformació comença en el propi autoconeixement i posant consciència i compromís en les nostres accions i en el nostre entorn. És per això que en el programa “Lideratge i gestió d’equips” s’inclouen 3 sessions de Coaching que es realitzaran durant el programa i permetran treballar, de forma individualitzada i personalitzada, les necessitats de cada alumne.

Aquestes sessions ens ajudaran a alliberar el potencial i posar-lo en pràctica, alhora que es posarà el focus a allò que ens cal treballar, per fer un procés de canvi i començar el camí de la transformació personal.

 • Inicio 13 de marzo
 • Duración 18 sesiones
 • Precio 1.950€
 • Idioma Català
 • Metodología Presencial

Sergi Mussons – Senior Associate QRM Institute & Proach

Consultor y socio fundador de QRM Institute, especialista en la creación de organizaciones flexibles y empresas Teal a través de los conceptos y metodologías QRM, Business Agile y Management 3.0.

Co-Fundador de QRM Institute Europe y Comunication Manager (Bruselas).
Ingeniero Industrial (UPC) con Master en Dirección de plantas industriales (UPC). Director del Master Dirección de la Producción y Mejora de Procesos en OBS y UB. Ejerce de profesor en Escuelas de negocio y Universidades como la UPC, Talent Tech Center, EAE, OBS, M&F y Mondragon Unibersitatea.

Director académico de los programas Líderes (producción, proyectos, etc.).

Irene Serrabassa – Senior Associate QRM Institute & Proach

 

Consultora de Recursos Humanos y desarrollo del talento.

Master Seminario Internacional en “ Desarrollo Organizacional y Consultoría de procesos “- GR Global Institute for Organizational Development (Israel) y Master en Dirección de Recursos Humanos.

Certificada en Coaching esencial (Programa certificado como ACSTH por
la ICF – Esencial Institute), Coaching personal y profesional (acreditada por The International School Of Coaching) y Certificación EQ Asesor Inteligencia emocional.

El preu del programa Engaged Teams Leadership és de 1.950€, en part bonificable per Fundae. El preu inclou l’assistència a les 18 sessions i tota la documentació digital i en paper del programa.

Les empreses amb més d’una persona en el programa gaudiran d’un 15% de descompte a partir del segon assistent (fins a un màxim de 4 assistents per empresa).

L’edició del curs s’executarà al Nodus Barberà del Vallès (Carrer de Mogoda, 1, 08210 – Barberà).

Preu Programa
1.950€
Formació bonificable parcialment per Fundae.

Inclou

 • 18 Sessions
 • 45 hores de formació
 • Documentació digital i en paper

Llocs
Nodus Barberà (Barberà del Vallès)
Carrer de Mogoda, 1, 08210 – Barberà (BCN)

Sangha Activa – sessió 8
(Masia Ca L’Oller s/n – Dones d’Aigua Sant Iscle de Vallalta – 08359 Barcelona)

Contacte
Jordi Zambrana
jordi@qrminstitute.com
93 128 75 33

Solicitar información